Stand-up

25. apríl 2024.

Podrobnosti podujatia


Stand-up predstavenie s Ádámom Kissom v maďarskom jazyku.