Csali

Aj v roku 2023 sa tešíme na 2% Vašich daní, ktoré použijeme na rozvoj súboru v jubilejnom roku Csali45.

Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu.

DFS Csali bol založený v roku 1978. Je častým hosťom rôznych festivalov doma i v zahraničí, a súťaží z ktorých má krásnu kolekciu rôznych ocenení.

Súbor pracuje so 180 deťmi v 4 vekových kategóriách. Repertoár súboru tvoria prevažne tance Maďarov na Slovensku.

Na posledných piatich ročníkoch Celoslovenského festivalu maďarských DFS Eszterlánc Csali získalo viacnásobné zlaté pásmo. V 2017 v Likavke a 2022 v Liptovskom Mikuláši sa stal laureátom súťaže DFS. V roku 2016 vyhrali televíznu folklórnu talentovú súťaž, maďarskú verziu relácie Zem spieva.

Súbor podporujú:

Mesto Šamorín, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Fond Csoóri Sándor Alap, Fond Bethlen Gábor Alap, Nadácia ZSE

Kontakty:

Myrtil Nagy: +421-903-752663, riaditel @ mskssamorin.sk