O MsKS

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Šamoríne

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Šamoríne je inštitúcia, ktorá poskytuje priestor pre uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, aj regiónu. Je to moderná budova s vyspelou infraštruktúrou, ktorá nielen prijíma a sprostredkúva kultúru, ale aj vytvára kultúrne hodnoty pre každú generáciu. Vo jeho priestoroch sa rodia nové, kvalitné produkty z oblasti duchovnej aj materiálnej kultúry. MsKS vytvára kultúrny imidž mesta.

Mestské kultúrne stredisko, situované v centre mesta očakáva návštevníkov pestrým kultúrnym programom.

V divadelnej sále MsKS sa pravidelne organizujú divadelné predstavenia, koncerty popredných skupín a spevákov domácej aj maďarskej hudobnej scény, výchovné koncerty, detské a mládežnícke predstavenia pre žiakov materských, základných a stredných škôl mesta a okolia, ako aj rôzne kultúrne a spoločenské akcie, výročné členské schôdze neziskových, mimovládnych organizácií sídliacich v meste a v okolí.
V nedávno zmodernizovanej výstavnej sieni Istvána Tallósa Prochászku, sa pravidelne predstavujú významní profesionálni umelci regiónu, pričom možnosť prezentácie svojej tvorby dostávajú aj amatéri.
V priestoroch MsKS sa organizujú aj rôzne prednášky a školenia, semináre a festivaly.

V mestskom kultúrnom stredisku poskytuje priestor pravidelnej činnosti množstvu detských folklórnych súborov (Csali a Prvosienka), folklórnemu súboru Csalló, zborom, komorným orchestrom, rockovým, džezovým, bluesovým kapelám.

Veľkému záujmu sa teší tiež klub jogy.