Harmonia Classica

Komorný súbor Harmonia Classica zo Šamorína sa venuje klasickej hudbe od baroka až po súčasnosť, čím prináša pokoj a radosť pre prívržencov tohto žánru. Je to teleso, zložené z profesijne odlišne orientovaných nadšencov, ktorých spája láska k hudbe a umeniu.

Stránka súboru: http://www.harmoniaclassica.sk/frame_zenekar_sk.php