Projekty, dotácie

… stránku dopĺňame

2019:

Horný Žitný ostrov žije folklórom – Realizuje sa vďaka finančnej dotácie  Fondu na podporu umenia

Aktivity projektu:

  1. 7.12.2019, Deň remeselníctva – celodenné remeselnícke zamestnania pre deti i dospelých
  2. 29.2.2020, Workshop ľudovej hudby – celodenný worksop zameraný na výuku maďarskej a slovenskej tradičnej hudby z Gemera.
  3.  3.-23.4.2020, Výstava „KROJE – tradičný odev na Slovensku“
  4. 25.4.2020, Deň ľudového tanca – workshop, škola tanca, trvajúca od 10.00 do 18.00, s obedňajšou prestávkou, a tanečným domom po workshope.
  5. október 2020, Tanec a hudba spája – galavečer venovaný tradičnej hudbe a tancu.