Zmiešaný zbor Híd

Už 43 rokov ubehlo od založenia speváckeho zboru Híd. Počas týchto rokov sa zbor vypracoval medzi najkvalitnejšie a najlepšie maďarské súbory na Slovensku. Svedčí o tom množstvo cien, ktoré na rôznych súťažiach, predovšetkým na Dňoch Zoltána Kodálya, získali. Počas koncertných šnúr, získali veľmi cenné kontakty s domácimi i zahraničnými zbormi. Spolupráca s nimi pomohla v kvalitatívnom raste zboru. Šíria dobré meno Šamorína a Slovenska s prednesom diel maďarských a slovenských skladateľov.

Kontakt:

Péter Nagy: 0907-850037, peter.nagy@waber.slovnaft.sk