Renton And The Error Jam

Kapela alternatívnej hudby, ktorú tvoria mladí šamorínski muzikanti, skúša pravidelne v priestoroch MsKS.