Služby

Miestnosti MsKS, ktoré sa nachádza v úplnom centre mesta a je ľahko dostupným, s radosťou poskytneme na kultúrne, podnikové podujatia, prezentácie, školenia atď..

 1. Divadelná sála: 346 m2, 432 miest na sedenie
 2. Divadelná sála, plesové usporiadanie: 184 miest na sedenie
 3. Balkón: 100 m2, 82 miest na sedenie
 4. Balkón s plesovým usporiadaním: 72 miest na sedenie
 5. Javisko: 200 m2
 6. Výstavná sieň Istvána Tallósa Prohászku: obnovená, klimatizovaná, moderná miestnosť – 124 m2, kapacita max. 60
 7. Bábková sála: 100 m2, 120 miest na sedenie
 8. Javisko v bábkovej sále: 67 m2
 9. Klubová miestnosť: 90 m2, kapacita max. 60
 10. Tanečná sála: nácvičná zrkadlová miestnosť, 136 m2
 11. Mobilné javisko: 24 dielov (1 diel 2m x 1m)

Miestnosti ponúkame na krátkodobí prenájom, informujte sa na tel. čísle +421-31-562 33 22.

Stiahnite si cenník tu!

Plán divadelnej sály