MsKS, Šamorín – Výstavná sieň – MsKS – VMK
Helyszín

MsKS, Šamorín – Výstavná sieň