Mestské kultúrne stredisko Šamorín
Városi Művelődési Központ Somorja

www.mskssamorin.sk
vasárnap, július 14, 2024
Venue

MsKS, Šamorín – Výstavná sieň