Stand-up

28. február 2024.

Podrobnosti podujatia


Stand-up predstavenie so Zoltánom Kőhalmim v maďarskom jazyku.