Kovács András Péter – stand up

01. marec 2023.

Podrobnosti podujatia


Predstavenie v maďarskom jazyku.