Csali

Detský folklórny súbor Csali bol založený v roku 1978 pri miestnej organizácii Csemadok. Od svojho založenia sa pravidelne zúčastňuje rôznych súťaží a festivalov, odkiaľ sa vždy vracia s prestížnymi oceneniami. Poslaním súboru je popri zachovávaní tradícií a rozvíjaní tradičnej kultúry Maďarov na Slovensku tiež rozvoj a budovanie súdržnosti miestnej maďarskej komunity.

Folklórny súbor Kis Csali vedie skoro od svojho založenia pani učiteľka Franciska Valacsay, ktorá vychovala už veľa generácií tanečníkov.

Súbor spoločne s Nagy Csali v roku 2011 a 2013 na celoštátnej súťaži detských súborov vo Fiľakove získal zlaté pásmo.

V Csali v súčasnosti tancuje 150 detí, pracuje so štyrmi vekovými kategóriami.

Ľudovú hudbu Csali vedie Jenő Hideghéty, učiteľ Umeleckej školy Németha-Šamorínskeho, ktorá jej a domovskou inštitúciou kapely. Členovia kapely sa hudbe venujú už dlhé roky a v lete sa zúčastňujú hudobných táborov kde si prehlbujú svoje znalosti. Členovia kapely:  Csető Julika, Csető Rozika, Nyárfás Mátyás, Nagy Gergő, Lelkes Marci, spieva Csicsay Viki.

Kontakty:

Franciska Valacsay: +421-904-937209, v.franciska @ hotmail.com

Myrtil Nagy: +421-903-752663, nagy @ forumic.sk