Výročná schôdza Základnej organizácie Csemadok – MsKS – VMK

Výročná schôdza Základnej organizácie Csemadok

26. február 2023.

Podrobnosti podujatia