Vianočný koncert

18. december 2022.

Podrobnosti podujatia


Šamorínske Mestské kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na svoj tradičný vianočný koncert, dňa

18. decembra 2022, o 17.00 hod.

Na koncerte účinkuje Komorný orchester Beliczay.
Špeciálni hostia: Viki RákTamás Gál

Koncert sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Šamorín, Csabu Orosza.

Vstup bezplatný

 

Komorný orchester Beliczay bol založený v roku 2018, na podnet violistu Róberta Lakatosa,
hudobného vedúceho divadla Thália v Košiciach. Zoskupuje popredných umelcov slovenskej a
maďarskej národnosti, pôsobiacich v najvýznamnejších slovenských orchestroch ako Slovenská
filharmónia, Orchester SRO, Slovenské Národné divadlo.
Svoje meno dostal po skladateľovi Júliusovi von Beliczayovi, rodákovi z Komárna, ktorý sa narodil v
roku 1835. Umelecký vedúci Jozef Horváth, koncertný majster Slovenskej Filharmónie.