Sedliacka opera

23. november 2022.

Podrobnosti podujatia


Divadelné predstavenie v maďarskom jazyku.