Ahogy esik, úgy puffan – improvizačná hra

25. september 2023.

Podrobnosti podujatia


Divadelné predstavenie v maďarskom jazyku.