Dokumenty na zverejnenie a ochrana osobných údajov

Zriaďovacia listina MsKS v Šamoríne

Štatút MsKS v Šamoríne

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť

Rok 2021

Objednávky

Zmluvy

Faktúry

 

Rok 2020

Objednávky

Zmluvy

Faktúry

 

Rok 2019

Objednávky

Zmluvy

Faktúry

 

Rok 2018

Objednávky

Zmluvy

Faktúry

Rok 2017

Objednávky

Zmluvy

Faktúry

Rok 2016

msks_faktury_2016

msks_zmluvy_-2016