november 2015

Odštartovali sme nové webové sídlo MsKS

Na starej adrese, ale s novým obsahom sme odštartovali našu novú web stránku. Za prípadné chyby stránky sa Vám vopred ospravedlňujeme, stránku priebežne aktualizujeme, vylepšujeme. Snažíme sa včas informovať verejnosť o kultúrnych podujatiach, a nielen o tých, ktoré sa konajú v MsKS, ale aj o aktivitách v meste a okolí.