Deep Voice Group

Deep Voice Group je skupinou oduševnených muzikantov, ktorí čerpajú od svojich veľkých vzorov.